Kowalska.Lawyer | Radca Prawny Karolina Kowalska - Starsze Newsy

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi prawa

2 września 2015

Od zawsze firmy ubezpieczeniowe w znacznym stopniu utrudniają poszkodowanym otrzymanie należnego odszkodowania, gdyż albo w ogóle odmawiają jego wypłaty albo wypłacają je w zaniżonej wysokości. O ile w przypadku dochodzenia odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej obecnie sądy stoją na stanowisko szeroko rozumianej zasady pełnego odszkodowania, o tyle odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu autocasco nie jest już tak szeroka.Jakiś czas temu Sąd Najwyższy wydał bardzo ciekawe orzeczenie dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu wykupionego autocasco. Sprawa wydawałoby się całkiem oczywista. Kierowca zaparkował swoje auto przed restauracją. Wszedł do niej, płaszcz zostawił na wolnostojącym wieszaku w korytarzu przy wejściu do restauracji,  a w nim kluczyki do auta. Kierowca spoglądał co jakiś czas przez szybę  na auto oraz na wieszak z płaszczem. Po jakimś czasie zorientował się, że pojazd zniknął a wraz z nim kluczyki do auta pozostawione w płaszczu. Oczywiście zgłosił sprawę ubezpieczycielowi ale ten odmówił wypłaty odszkodowania. Następnym krokiem kierowcy było skierowanie sprawy na drogę sądową. Niestety zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji sąd oddalił powództwo. W maju również Sąd Najwyższy nie przychylił się do skargi kasacyjnej kierowcy.Sąd Najwyższy  w swoim wyroku wyraźnie wskazał, iż źródłem zobowiązaniowym łączącym obie strony była umowa autocasco oraz ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU).  Zgodnie z OWU powinnością kierowcy było po opuszczeniu auta należyte zabezpieczenie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta do uruchomienia silnika lub odblokowania  zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Tym samym warunki zawartej umowy zobowiązują kierowcę do zachowania należytej staranności w przechowywaniu kluczyków.  W ocenie SN natomiast kierowcy to osoby o "odpowiednich kwalifikacjach, od których oczekuje się, ażeby ich postępowanie było zgodne m. in. z zasadami doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku." 

Interpretacja należytej staranności dokonywana jest przez pryzmat art. 355 § 1 kodeksu cywilnego, co oznacza, że należytą staranność dłużnika określa się przy uwzględnieniu danego rodzaju stosunku.Nadto "Zważywszy na współczesne realia społeczne i na elementarne wręcz doświadczenie życiowe, jest więc oczywiste, że przechowywanie przez kierującego - w czasie konsumpcji posiłku w sali restauracyjnej - kluczyków od ubezpieczonego samochodu w pomieszczeniu ogólnodostępnym (...) nie oznacza - wymaganego przez ogólne warunki ubezpieczenia autocasco - zachowania stopnia staranności w zakresie sposobu zabezpieczenia kluczyków poza pojazdem, który można uznać za należyty."Powyższe stanowsko SN można także odpowiednio stosować do dowodu rejestracyjnego, bowiem w przeważającej mierze ubezpieczyciele w umowach autocasco wymagają przedłożenia przez klientów nie tylko kluczyków, ale także dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu. Brak spełnienia tego warunku często stanowi podstawę odmowy wypłaty odszkodowania, w szczególności jeżeli dowód był przetrzymywany w skradzionym pojeździe bądź też w miejscu uznanym przez ubezpieczyciela za niewłaściwe, skąd został skradziony.Dlatego też przy podpisywaniu umów autocasco należy obligatoryjnie zapoznać się z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia, tak by na przyszłość uniknąć niepotrzebnych komplikacji w przypadku występienia zdarzenia pozwalającego nam z tego ubezpieczenia skorzystać.

22 kwietnia 2015Od 1 kwietnia 2015 r. większa część Ubezpieczycieli działających na rynku polskim przystąpiło na mocy umowy z Polską Izbą Ubezpieczeniową (PIU) do systemu Bezpośredniej Liwkidacji Szkody (BLS). Czym zatem jest BLS? 

BLS jest to system pozwalający na likwidację szkody przez ubezpieczyciela poszkodowanego bez konieczności zgłaszania szkody do ubezpieczyciela sprawcy. Tym samym poszkodowany zgłasza szkodę powstałą w wyniku zdarzenia komunikacyjnego swojemu ubezpieczycielowi, u którego wykupił ubezpieczenie OC. Ten zaś przeprowadza proces likwidacyjny, ustala sposób naprawy, rozliczenia się z poszkodowanym, wysokość odszkodowania i wypłaca je klientowi. Po dokonaniu wypłaty odszkodowania, już bez angażowania klienta, ubezpieczyciel poszkodowanego sam rozliczy się z

zakładem ubezpieczeniowym sprawcy. Należy jednak pamiętać, że BLS obejmie co prawda znaczną część zdarzeń komunikacyjnych, jednakże nie wszystkie. BLS dotyczy bowiem tylko szkód, gdzie:

- brak szkód osobowych,

- w zdarzeniu brały udział tylko dwa pojazdy (wyłączone szkody z udziałem większej ilości pojazdów),

- nieprzekraczających  30 000,00 zł.

W zdarzeniach, w których występuje choćby jedno z powyższych, likwidacja szkody przebiega na starych zasadach. Czy BLS będzie skuteczny i na ile pomoże poszkodowanym to się dopiero okaże. W chwili obecnej system ten działa z powodzeniem juz od kilkudziesięciu lat na rynkach zachodnich. W Polsce przed 1 kwietnia 2015 r. system ten działał także w PZU, gdzie w ciągu roku z tej usługi skorzystało blisko 33,5 tys. klientów tej spółki. Według danych PZU aż 88 % spośród nich było zadowolonych z tej metody likwidacji szkody.  

Według analityków BLS nie spowoduje wzrostu składki ubezpieczenia, choć z drugiej strony według badań klienci są w stanie zapłącić nawet 10 % większą składkę za polisę obejmującą możliwość skorzystania z systemu BLS w ramach wykupionego OC. 

Czy rzeczywiście wysokość składek pozostanie na dotychczasowym poziomie i na ile skuteczne będzie BLS to się okaże. Z całą jednak pewnością BLS poprawi konkurencyjność ofert na rynku ubezpieczeń. 

 

10 marca 2015

Szanowni Państwo, 

Witamy na nowej stronie naszej Kancelarii. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny bądź też za pośrednictem e-mail lub formularza szybki kontat. Kancelaria świadczy także porady prawne on-line. W celu uzyskania porady w takiej formie proszę o przesłanie za pośrenictwem e-mail lub formularza szybki kontakt dokładny opis Państwa problemu ze wskazaniem dokumentów jakie Paśńtwo posiadają w sprawie. Po zapoznaniu się ze sprawą Kancelaria skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych szczegółów współpracy.  

Karolina Kowalska

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Świętojańska 3 lok. 2

05-500 Piaseczno

NlP: 526-268-82-82

tel.: 730 812 330

e-mail: kontakt@kowalska.lawyer

Potrzebujesz szybkiej porady online? Napisz!